Το έργο μας αφορά μια διαρκή έρευνα για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, κυρίως μέσα από την εμβάθυνση στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Στην κατεύθυνση αυτή, οργανώνουμε δράσεις, εργαστήρια και σεμινάρια που αποβλέπουν στη χαρτογράφηση της παραδοσιακής γνώσης, την προώθηση της δεξιοτεχνίας, την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών και επιστημονικών κλάδων. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα από τα εγχειρήματα του Μπουλουκιού.

Εργαστήριο Πέτρινης δόμησης “Το Μπουλούκι στο Γεφύρι”

Εργαστήριο Πέτρινης δόμησης “Το Μπουλούκι στο Γεφύρι”

Earth Pavillion

Earth Pavillion

AVD Pavillion

AVD Pavillion